Eesti Võimlemisliidu liikmeteks on juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad EEVL põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordse sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu, mille suuruse kinnitab liidu üldkoosolek. 

18.03.2016. a. EEVL üldkoosolek kinnitas EEVL liikme- ja sisseastumismaksud alljärgnevalt:

1. Kõikidele klubidele kehtib ühine põhiliikmemaks, mille suuruseks on 30 eurot.
    Põhiliikmemaksule lisandub 20 eurot klubi poolt iga harrastatava võistlusvõimlemise ala eest.
    EEVL võistlussüsteemis mitteosalevate klubide liikmemaks on 30 eurot.  

2. Sisseastumismaksu suuruseks on ühekordselt makstav 50 eurot.

Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta teeb EEVL juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. 

Liikmeks astumise AVALDUS